THE BLUE & WHITE LAKEHOUSE
New

THE BLUE & WHITE LAKEHOUSE

4 2 6 AU$Fr$125 / Low Season
44 Boreen Parade

44 Boreen Parade

4 1 Off Street Plenty AU$Fr144 / Low Season
Montana – 8 Woongar Street

Montana – 8 Woongar Street

1 1 Single carport & off street AU$Fr72 / per Day
Gentle Shores – 48 Woongar Street

Gentle Shores – 48 Woongar Street

3 1 Off Street AU$Fr125 / per Day
Lake Escape – 4 Boreen Parade

Lake Escape – 4 Boreen Parade

3 1 Off Street AU$Fr135 / per Day